Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash PlayerO nás

Bleskové zprávy

Aktuality

Napsali o nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Aktuálně

Projekt EU - čerpání evropských dotací - klikněte zde
 
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Mládežnická a Břečťanová pro školní rok 2018/2019
se uskuteční se dne 10. května 2018 od 12,00 do 18,00 hod. – příjem vyplněných přihlášek. K zápisu (kancelář budova Mládežnická) se dostaví rodiče s dítětem.
 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Přihlášky a ostatní tiskopisy najdete od 1.4.2018 na webových stránkách mateřské školy a zároveň se od této doby elektronicky zapíšete www.elektronickypredzapis.cz

Manuál k vyplnění předzápisu naleznete zde - www.elektronickypredzapis.cz

Vyplněné a vytištěné tiskopisy přinesete v den zápisu a v čase, který si zvolíte. Ve velmi výjimečných případech je možno si tiskopisy k zápisu vyzvednout osobně po individuální dohodě, a to v době od 2.5. do 4.5. 2018.
 
Prázdninový provoz - ke stažení zde
 
 
Sledujte webové stránky školy!!!

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy - tj. na území městské části Praha 10.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.
 
 
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019