MŠ Břečťánek
Aktuality

O nás

Napsali o nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Platby

     
Úhrada za vzdělávání ve školním roce 2020/2021 - tzv. školné. Od 25. dne v měsíci na měsíc následující
Podle zákona:
  • celodenní docházka včetně odkladu školní docházky   1 250,- Kč
  • osvobození   0,- Kč
  • předškolní děti   0,- Kč
Osvobozené od platby jsou děti v posledním roce docházky před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.
     
Stravné
Stravné za celodenní stravu do 6ti let 43,- Kč
  • Měsíční paušální poplatek 860,- Kč
Stravné 7 letých dětí (s odkladem školní docházky) 47,- Kč
  • Měsíční paušální poplatek 940,- Kč
Úhradu za školné a stravné přijímáme pouze trvalým příkazem na číslo účtu 288917319/0800 pod přiděleným VS, a to nejpozději do 25. dne před měsícem, který následuje.
 
Omluvy na určený den přijímáme nejpozději do 7.55 na tel. 272 658 623 nebo SMS na tel. 724 725 072
 
Kroužky
Flétna – z důvodu pandemické situace a nespojování tříd se v do odvolání nekoná

Plavání – od 1. 2. 2021 cca 3 200,- dle počtu lekcí (v 1. pololetí se z důvodu nevyjasněné situace ohledně pandemie nekoná)

Částka na kulturní a jiné akce se z důvodu jejich nekonání (nařízení vlády ČR) vybírat nebude.