MŠ Mládežnická

Aktuality

O nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Aktivity a kroužky

Zájmové kroužky zahájeny v září 2020

Výuka anglického jazyka zahájena 5. 10. 2020
 • Bezplatný kroužek z rozhodnutí MČ Praha 10 pro děti v posledním roce docházky ukončen, škola bude přesto ve výuce pokračovat a financovat pro děti v posledním roce docházky tuto výuku z vlastních zdrojů. Kroužek bude 1x týdně , z důvodu pandemické situace bude pod vedením p. uč. Zajíčkové, která má zkušenosti s výukou ve Velké Británii. Aby se děti z jednotlivých tříd „nemíchaly“, bude výuka rozdělena takto : úterý od 12.30 skupiny dětí ze třídy Krteček, středa od 13,00 skupiny ze třídy Ferda mravenec.


     
     

Hra na zobcovou flétnu – se z důvodu pandemické situace konat (potřebné spojování dětí z různých tříd při výuce) do odvolání nebude

Logopedie
 • Další rok nabídka bezplatné péče pod vedením klinické logopedky Mgr. Alfonso, a to s dodržením přísných hygienických podmínek
 • Termín individuálně dle dohody

Plavání se z důvodu nevyjasněné pandemické situace konat do odvolání nebude.

2-3x ročně organizujeme školu v přírodě
 • Zimní se v lednu 2021 konat nebude
 • Jarní – v květnu 2021 bude organizována podle pandemické situace

Předškoláci navštěvují 1x za 14 dnů tělocvičnu – do odvolání zrušeno

Divadla přímo ve školce se do odvolání nekonají

Další aktivity se budou konat podle pandemické situace a rozhodnutí vlády ČR:
 • Každoroční vánoční besídka
 • Vánoční a velikonoční dílny
 • Dárek maminkám k jejich svátku - noční hlídání dětí v mateřské škole
 • Výlety po krásách naší vlasti
 • Plavba parníkem po Vltavě
 • Rozloučení s předškoláky na zahradě školy