Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerO nás

Bleskové zprávy

Aktuality

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Zápis dětí

Zápis pro nový školní rok ukončen, školka zcela zaplněna.
 
Adaptace nově přijatých dětí
1. Co potřebuje dítě před nástupem do mateřské školy?
 • bačkorky nebo pevné sandálky do třídy (ne pantofle)
 • náhradní spodní prádlo, tričko a ponožky (v sáčku v pytli)
 • pyžamko - netýká se dětí v posledním roce docházky
 • obuv a veškeré oblečení podepsané
 • kartáček na zuby, pokud chcete speciální, jinak dítěti včetně pasty a kelímku zajistíme

2. Co udělat pro dobrý start svého dítěte?
 • mluvte s dítěteme o tom, co se ve školce děje, co se mu líbilo, co ten den prožilo...
 • zvykejte dítě na odloučení, při odchodu z domu mu oznamte, kam odcházíte a ujistěte ho, že se brzy vrátíte
 • veďte dítě k samostatnosti, zvláště při hygieně, oblékání, stolování a používání toalety
 • školkou dítěti nevyhrožujte, vyhněte se větě typu: "Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne..."
 • pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení příliš neprotahujte, ale ujistěte dítě, že se brzy vrátíte.Neodcházejte tajně, nebo po hádce.
 • první dny dejte dítěti s sebou oblíbenou hračku - plyšáka, autíčko, panenku...
 • plňte své sliby - když řeknete, že přijdete pro dítě před vycházkou, měli byste s jistotou přijít
 • za pobyt ve školce neslibujte odměny předem. Pokud proběhne den bez problémů, zajděte si s dítětem třeba do cukrárny na zmrzlinu...,ale slibovat materiální odměny se nevyplácí, dítě je pak vyžaduje pravidelně
 • promluvte si s učitelkou o postupné adaptaci vašeho dítěte. Dítě první dny může být ve třídě třeba jen hodinku,možná je i přítomnost rodiče ve třídě, i když ji ze zkušeností nedoporučujeme. Pokud to vaše pracovní povinnosti dovolují, je během prvního měsíce vhodná docházka dítěte pouze do oběda.
 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-19

Adresa školy: Mateřská škola Praha 10, Mládežnická 1/3078
Ředitelka: Bc. Jiřina Provazníková
Platnost od: 1. 4. 2018

Ředitelka mateřské školy Mládežnická 1/3078 Praha 10 stanovila níže uvedená kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro výše uvedenou mateřskou školu.

I. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (§34 odst. 1 Školského zákona)

II. Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Netýká se dětí v posledním povinném ročníku vzdělávání (§50 Zákona o veřejném zdraví)

III. O přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu, rozhoduje ředitel (§ 34 odst. 3 Školského zákona)

IV. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 1 Školského zákona)

V. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mládežnická /Břečťanová/ pro školní rok 2018-2019

Trvalý pobyt na území městské části Praha 10 (rozdíl MČ Praha 10 a Praha 10)
-uvedeno v OP zákonného zástupce dítěte
Provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel - obec, bylo by proto nelogické, aby se v MŠ vzdělávaly děti, které zde nemají trvalý pobyt a děti s trvalým pobytem by přijaty nebyly

Týká se též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území MČ Praha 10, musí však doložit oprávnění k pobytu na území ČR

  20

Věk dítěte

 • povinné předškolní vzdělávání
 • přednostní přijímání 4letého dítěte
 • přednostní přijímání 3letého dítěte

Školský zákon § 34a
Novela školského zákona č. 178/2016 Sb.

 

5 let (nar. 1. 9. 2012-31. 8. 2013)
4 roky (nar. 1. 9. 2013 -31. 8. 2014)
3 roky (1. 9. 2014 - 31. 8. 2015)
3 roky (1. 9. 2015 - 31. 12. 2015)

 

20
15
10
5

V případě rovnosti bodů bude při přijímání upřednostněno dítě, které dosáhne vyššího
bodového ohodnocení za kritéria uvedená v článku V, v pořadí podle data narození.

Bc. Provazníková Jiřina, ředitelka školy                                                                   12. 3. 2018