MŠ Břečťánek
Aktuality

O nás

Napsali o nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Aktivity a kroužky

Aktivity a kroužky ve školním roce 2022/2023

Bezplatný kroužek 1x týdně pro děti v posledním roce docházky pod vedením p. uč. Martiny Widlak Vohralíkové, která má zkušenosti s výukou ve Velké Británii. Vždy v úterý od 12.30, zahajujeme 6. 9. 2022


     
     

Hra na zobcovou flétnu
Zahájena 4. 10. 2022 a následně ve skupinách max. po 10ti dětech každé úterý od 14.30. Přihlašujte se na www.krouzky.cz. Cena za pololetí 1 680,- Kč. Určeno pro děti od 4 let

Logopedie
Další rok nabídka bezplatné péče pod vedením klinické logopedky Mgr. Alfonso. Podrobné informace na třídní schůzce

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem
Individuální výuka dle potřeby zejména pro děti v posledním roce docházky

Práce s dětmi s odkladem školní docházky
Individuální přístup k dětem se zadáváním potřebných úkolů

Bruslení pro předškoláky – zimní stadion ICERNIK Strašnice
Určeno zejména pro děti v posledním roce docházky. Cena 2 000,- za pololetí, větší část nákladů hrazena z projektu Rozvoj dětí. Bližší informace na třídní schůzce, nástěnce.

Škola v přírodě
Zimní 14. – 21. 1. 2023 Kořenov s možností výuky lyžování
Jarní v květnu 2023 Svatá Kateřina, termín bude upřesněn

Předškoláci navštěvují 1x týdně tělocvičnu v TJ Sokol Strašnice

Divadla přímo ve školce

Další aktivity
Každoroční vánoční besídka
Vánoční a velikonoční dílny
Dárek maminkám k jejich svátku - noční hlídání dětí v mateřské škole
Výlety po krásách naší vlasti
Plavba parníkem po Vltavě
Rozloučení s předškoláky na zahradě školy
Návštěva solné jeskyně v zimním období dle uvážení a potřeby dětí