MŠ Břečťánek
Aktuality

O nás

Napsali o nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Úvod

O naší školce

Najdete nás v areálu základní školy Břečťanová – z dálky uvidíte zelený pavilon s kresbou skřítka v břečťanu. Prostory byly díky MČ Praha 10 o letních prázdninách 2014 moderně zrekonstruovány, vznikly tak dvě krásné třídy s moderním nábytkem, vybavením a veškerým zázemím pro děti předškolního věku. K mateřské škole patří i dvě nová oplocená hřiště s průlezkami, lavičkami, domečkem a pískovištěm.
MŠ Břečťanová, které nikdo neřekne jinak než „Břečťánek“, je odloučeným pracovištěm mateřské školy Mládežnická, které zahájilo provoz 1. 12. 2014 a jeho předností je vedle moderně vybaveného interiéru, zahrady, její polohy (výborná dopravní dostupnost, blízké zdravotní a nákupní středisko, propojenost se základní školou), zejména počet dětí – v jedné třídě je zapsáno 18, ve druhé 20 dětí. To umožňuje pedagogům maximální individuální přístup k jednotlivým dětem. Rodičovskou veřejností je též kladně hodnocena otevírací doba - jako jediná „mateřinka“na Praze 10 má společně s organizací Mládežnická otevírací dobu prodlouženou do 17,30 hodin.

O děti ve dvou třídách pečují vedle čtyř pedagogů ještě školnice, uklízečka a provozní asistent. Stravování je zajištěno z blízké kuchyně základní školy a je na výborné úrovni – jídelníček je předkládán pravidelně rodičům na webových stránkách školy a nástěnkách.

Po celý školní rok pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Putování s duhou. Plnění jednotlivých úkolů je předkládáno rodičům na nástěnkách v šatně příslušné třídy, kam dítě dochází. Výchovná práce se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte předškolního věku, přípravu na vstup do ZŠ a úspěšné zvládnutí psychické zátěže, související se zahájením povinné školní docházky. Důraz klademe na logopedickou péči, jejíž propracovanost byla velmi kladně hodnocena českou školní inspekcí a organizaci škol v přírodě, v zimě spojené s lyžováním. Individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nejvíce se zaměřujeme na estetickou výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Prvořadým úkolem pro učitelku a její práci je však adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojování potřeb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateřská škola Mládežnická - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz