MŠ Břečťánek
Aktuality

O nás

Napsali o nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Platby

Úhrada za vzdělávání ve školním roce 2022/2023 - tzv. školné. Od 25. dne v měsíci na měsíc následující
Podle zákona:
  • celodenní docházka včetně odkladu školní docházky   1 070,- Kč
  • osvobození   0,- Kč
  • předškolní děti   0,- Kč
Osvobozené od platby jsou děti v posledním roce docházky před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.
 
Stravné
Stravné za celodenní stravu do 6ti let 52,- Kč
  • Měsíční paušální poplatek 1 040,- Kč
Stravné 7 letých dětí (s odkladem školní docházky) 57,- Kč
  • Měsíční paušální poplatek 1 140,- Kč
Úhradu za školné a stravné přijímáme pouze trvalým příkazem na číslo účtu 288917319/0800 pod přiděleným VS, a to nejpozději do 25. dne před měsícem, který následuje.
 
Omluvy na určený den přijímáme nejpozději do 7.55 na tel. 272 658 623 nebo SMS na tel. 724 725 072