MŠ Mládežnická

Aktuality

O nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Úvod

 
O naší školce

Najdete nás asi 1 km od Hamerského rybníka, v hezkém prostředí Zahradního Města. Budova je z roku 1983, má upravenou zahradu s bazénem a vzrostlými stromy. Od 1.1.1998 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Během letních prázdnin 2014 a 2015 byla škola zateplena, omítka dostala "nový kabát", rekonstrukcí prošla, střecha budovy, zahrada a sociální zařízení.

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. Ve třídách vždy spolupracují 2 kvalifikované učitelky, vzájemně se doplňují, aby mohly věnovat dětem tu nejlepší péči. Kontakt s dětmi jiné věkové skupiny je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu venku a odpoledne. O děti dále pečují 3 správní zaměstnankyně, 3 kuchařky, vedoucí školní jídelny a školní asistent.

Po celý školní rok pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Putování s duhou, ze kterého jsou námětově vypracovány třídní plány, podle kterých učitelky s dětmi plní jednotlivé úkoly, které jsou rodičům předkládány na nástěnce u příslušné třídy. Výchovná práce se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte předškolního věku, přípravu na vstup do ZŠ a úspěšné zvládnutí psychické zátěže, související se zahájením povinné školní docházky. Důraz klademe na logopedickou péči, jejíž propracovanost byla velmi kladně hodnocena ČŠI a organizaci škol v přírodě, v zimě spojené s lyžováním. Individuálně se věnujeme zejména dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nejvíce se zaměřujeme na estetickou výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Prvořadým úkolem pro učitelku a její práci je však adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojení potřeb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateřská škola Mládežnická - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz