MŠ Mládežnická

Aktuality

O nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Platby

 
Úhrada za vzdělávání ve školním roce 2022/2023 - tzv. školné. Od 25. dne v měsíci na měsíc následující
Podle zákona:
  • celodenní docházka včetně odkladu školní docházky   1 070,- Kč
  • osvobození   0,- Kč
  • předškolní děti   0,- Kč
Osvobozené od platby jsou děti v posledním roce docházky před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.
 
Stravné
Stravné za celodenní stravu do 6ti let 52,- Kč
  • Měsíční paušální poplatek 1 040,- Kč
Stravné 7 letých dětí (s odkladem školní docházky) 57,- Kč
  • Měsíční paušální poplatek 1 140,- Kč
Úhradu za školné a stravné přijímáme pouze trvalým příkazem na číslo účtu 288917319/0800 pod přiděleným VS, a to nejpozději do 25. dne před měsícem, který následuje.
 
OMLUVY na určený den přijímáme nejpozději do 8,30 na tel. 272 658 623, nebo na mobil 724 725 072 (volat nebo napsat SMS)